Uzavření memorand o spolupráci

1.4.2022

Dnešním dnem se nám úspěšně podařilo navázat spolupráci s 12 základními školami z Olomouckého kraje, které projevily zájem zapojit se do projektu SrdceDen. Těmto školám byla prezentována možnost získání dlouhodobé podpory při integraci ukrajinských žáků do jejich školního prostředí (viz aktivity projektu). S každou ze škol bylo uzavřeno memorandum o spolupráci.


Seznam škol

 • ZŠ Stupkova Olomouc
 • ZŠ Hněvotín
 • ZŠ Slatinice
 • ZŠ sv. Voršily Olomouc
 • ZŠ Struhlovsko Hranice na Moravě
 • ZŠ 1.máje Hranice na Moravě
 • ZŠ Holečkova Olomouc
 • ZŠ 8.května Olomouc
 • ZŠ a MŠ Hranice na Moravě, p.o. Drahotuše
 • ZŠ Řezníčkova Olomouc
 • ZŠ Heyrovského Olomouc
 • ZŠ Rooseveltova Olomouc

Náš odborný tým momentálně začíná vést výzkumné rozhovory s řediteli jednotlivých škol, které by měly objasnit současný stav na školách týkající se integrace ukrajinských dětí a identifikovat potřeby pedagogů. Na základě těchto poznatků bude následně naplánován konkrétní obsah dalších aktivit projektu. Výstupy rozhovorů s řediteli škol budou zveřejněny na webových stránkách v následujících měsících.