Návštěva norského partnera - Lorenskog

15.6.2022

V termínu 5.6. - 11.6.2022 se dva z členů našeho projektového týmu (Lukáš Hodis a Evžen Weigl) zúčastnili týdenní návštěvy norského partneru projektu - střední školy Lorenskog.

Součástí návštěvy byla prohlídka školy a přilehlých školních zařízení, včetně center psychologické pomoci žákům, dále diskuze se zástupci školy (pedagogové, sociální pracovníci, studenstský servis) a několik náslechů v hodinách zaměřených na vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny a Blízkého východu.

Primárním cílem návštěvy byla vzájemná výměna znalostí, zkušeností a přístupů ke vzdělávání žáků odlišných kultur. Norsko je v tomto ohledu jednou z nejvíce vyspělých zemí, která během posledních let čelila několika uprchlických vlnám. V rámci školského systému vzniklo v Norsku velké množství podpůrných programů, které usilují o zkvalitnění vzdělávání uprchlíků a celkově o jejich integraci do společnosti. Naším záměrem bylo proto navnímat co nejvíce podnětů, které jsou přenositelné také do školského prostředí v ČR a mohou přispět ke zvládnutí současné situace spojené s přílivem ukrajinských uprchlíků.


Program návštěvy

Pondělí - 6.června

17:00 - společná večeře se zástupci školy (Odin Tellesbo, Thomas Tørvi, Pia Sæten, Hege Sneis Jensen, Eliška Tellesbø)

Úterý - 7.června

09:00 - 10:00 - představení školy a jejího vedení z pohledu inkluzivního vzdělávání

10:00 - 12:00 - prohlídka školy

12:00 - 13:00 - oběd ve školní jidelně

13:30 - 14:30 - návštěva školního oddělení Bråten pro psychiatrickou péči

15:00 - 16:00 - návštěva školního nemocničního psychiatrického a pediatrického oddělení

Středa - 8.června

08:25 - 09:55 - náslech v hodině angličtiny pro první ročník oboru Umění, design a architektura

10:05 - 10:50 - diskuze se zástupci studenstkého spolku

10:50 - 11:30 - oběd s pedagogy a členy studentského spolku

11:30 - 13:00 - náslech v hodině norštiny pro první ročník obecných studií

13:00 - 14:30 - diskuze se zástupci studentského servisu

Čtvrtek - 9.června

08:25 - 09:55 - náslech ve třídách pro uprchlíky (ukrajinské, arabské) v rámci hodiny norského jazyka

10:05 - 11:40 - náslech v hodině designu a architektury

11:40 - 12:20 - oběd s pedagogy tříd pro uprchlíky

12:20 - 14:30 - volný čas

14:30 - 16:00 - schůzka s ředitelem školy


Výstupy z návštěvy

Veškeré poznatky z návštěvy norského partnera budou zpracovány do souhrnného dokumentu, který zveřejníme na webových stránkách projektu v průběhu následujících měsíců.


Fotogalerie