Pomoc se začleněním ukrajinských dětí do škol

5.3.2022

Invaze na Ukrajině donutila uprchnout do České republiky statisíce ukrajinských lidí, především matek a dětí. Očekává se, že až desetitisíce těchto dětí zamíří do českých základních škol v průběhu následujících měsíců. Další desetitisíce by se měli připojit na začátku nového školního roku. 

České základní školy však na takový nápor nejsou připraveny. Na základě rozhovorů s řediteli olomouckých základních škol, které již ukrajinské děti přijaly, evidujeme zvýšenou poptávku po podpoře při integraci těchto dětí do vzdělávání. Jednou ze základních potřeb se ukazuje být prohloubení vztahů, důvěry a spolupráce mezi českými a nově příchozími ukrajinskými dětmi.

Projekt SrdceDen je od samého počátku koncipován jako nástroj podpory pro pedagogy základních škol, ze kterého mohou čerpat nové znalosti a praktické dovednosti pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně sociálně znevýhodněných žáků pocházejících z cizojazyčného prostředí. Proto jsme se rozhodli projekt primárně zaměřit na tuto cílovou skupinu a pomoci tak při řešení této bezprecedentní společenské krize.

Naším záměrem je proto uzpůsobit veškeré projektové aktivity tak, aby odpovídaly současným potřebám pedagogů a umožnily jim lépe zvládnout situaci spojenou s integrací ukrajinských dětí do jejich tříd.