Teoretické semináře a praktické workshopy - návštěva norských partnerů v ČR

24.11.2022


V polovině listopadu jsme na naší univerzitě přivítali zástupce norských partnerů - střední školy Lorenskog a základní školy Sofienberg. Celkově se návštěvy zúčastnilo 5 zástupců Lorenskog school (Korhan Markussen, Hege Sneis Jensen, Pia Vikdal Sæten, Vibeke Mørch-Jensen, Odin Tellesbø) a 3 zástupci ze Sofienberg school (Emil Wahlqist, Espen Hildre, Umit Bayraktar).

Cílem návštěvy bylo seznámit norské partnery se vzdělávacím systémem v Česku, přiblížit jim současnou situaci spojenou se začleňováním dětí z Ukrajiny do vzdělávání a celkově přispět ke vzájemnému sdílení znalostí a dobré praxe v oblasti inkluze dětí (primárně skupin z rozlišného kulturního prostředí).

V rámci návštěvy jsme pro partnery zorganizovali návštěvu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, se kterým naše fakulta dlouhodobě spolupracuje. Zástupci norských škol tak měli možnost nahlédnout do výuky, nebo pohovořit s ředitelem a pedagogy školy.

Hlavní část návštěvy však tvořily 3 teoretické semináře, teoreticko-praktické workshopy a diskuzní setkání s učiteli základních škol napříč Olomouckým krajem, které proběhly ve dnech 15.11. a 16.11. na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tyto akce volně navazovaly na již realizované diskuze učitelů během pořádání SrdceDnů na Pevnosti poznání. Smyslem bylo prohloubit tuto diskuzi a zapojit do ní právě zástupce norských škol, kde mají s multikulturní inkluzí dlouhodobé zkušenosti.

Akcí se celkově zúčastnilo přes 43 učitelů základních škol Olomouckého kraje. Jedné z akcí byli zároveň přítomni také studenti oboru Sociální práce s dětmi a mládeží při Univerzitě Palackého.

Teoretické semináře zahrnovaly prezentace zástupců projektu SrdceDen (Evžen Weigl, Lukáš Hodis a Ondřej Buchta) a také členů Národního pedagogického institutu (Irena Balaban a Lucie Fóglová). Obsahem prezentací bylo seznámit publikum s aktuální situací na českých základních školách a podělit se o praktické metody pro zefektivnění inkluze ukrajinských dětí.

Teoreticko-praktické workshopy se pak odehrávaly čistě pod vedením našich norských partnerů. Ti se během svých výstupů podělili s účastníky o své zkušenosti s inkluzí v Norsku, ale také o konkrétní postupy, které aplikují při práci s dětmi pocházejícími z odlišného kulturního prostředí.

Následnou moderovanou diskuzí jsme poskytli prostor českým učitelům a nabídli možnost sdílení zkušeností mezi nimi a jejich norskými kolegy. Jako bonusový materiál jsme pak přehráli také záznam rozhovoru s českou učitelkou Eliškou Tellesbø, která dlouhodobě působí na škole v Norsku.

Ze strany norských i českých účastníků setkání jsme obdrželi pozitivní zpětnou vazbu. Oba tábory vnímali za velmi přínosné vzájemné sdílení znalostí a dobré praxe v oblasti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 


Materiály z akcí

Prezentace obou norských partnerů ze setkání, ale také záznam rozhovoru s Eliškou Tellesbø, naleznete pod odkazem níže.

Fotogalerie