Aktivity


Pomoc se začleněním ukrajinských dětí do škol

Ruská invaze na Ukrajině změnila život statisícům dětí, které se ze dne na den ocitli v nové zemi, bez svých blízkých a přátel. Jejich integrace do nového prostředí, zejména v rámci vzdělávání, se ukázala být prioritním tématem k řešení. Proto jsme se rozhodli projektem SrdceDen pomoci.

Uzavření memorand o spolupráci

V rámci projektu SrdceDen jsme úspěšně navázali spolupráci se základními školami z Olomouckého kraje. Které školy se do projektu rozhodly zapojit?

Realizace SrdceDnů na Pevnosti poznání (Multiplier Event 5 + Intellectual Output 3)

Máme za sebou čtyři dopolední setkání pro žáky základní škol z  Olomouckého kraje a jejich nové ukrajinské spolužáky. Ohlédněte se s námi za tím, jak to na SrdceDnech vypadalo.

Návštěva norského partnera - Lorenskog (Transnational teaching 2)

Navštívili jsme jednoho z našich norských partnerů - střední školu Lorenskog. V Norsku jsme strávili týden a odnesli si spoustu zajímavých poznatků z oblasti inkluzivní praxe.

Návštěva norského partnera - Sofienberg (Transnational teaching 1)

Během září jsme návštívili druhého z našich norských partnerů, kterým je základní škola Sofienberg v Oslu. I z této návštěvy jsme si odvezli spoustu zajímavých poznatků a informací nejen z oblasti inkluze a začleňování uprchlíků, ale také sociální práce na školách v Norsku.

Teoretické semináře a praktické workshopy - návštěva norských partnerů v ČR (Multiplier Event 2 + Transnational teaching 3 a 4)

V rámci měsíce listopadu nás v ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci navštívili naši norští partneři - Lorenskog a Sofienberg school. Součástí návštěvy byly také teoretické semináře, praktické workshopy a diskuze s učiteli základních škol Olomouckého kraje. Jak akce probíhaly?

Longitudinální sledování škol a odborná podpora (Intellectual Output 1)

Dnešním dnem jsme dokončili jednu ze stěžejních aktivit projektu, kterou bylo longitudinální sledování zapojených škol. Jeho součástí bylo několik kol polo-strukturovaných rozhovorů s řediteli a učiteli škol, ale také náslechy a osobní konzultace. Jaké informace nám sledování poskytlo?

Přípravné praktické workshopy pro třídy a učitele pod vedením Sdružení D (Multiplier Event 4 + Intellectual Output 2)

Od listopadu 2022 až do května 2023 jsme prostřednictvím našeho partnera Sdružení D zrealizovali pro celkem 24 tříd z 12 zapojených škol přípravné praktické workshopy / interaktivní prožitkové programy s cílem prohloubení vztahů mezi žáky v kolektivu.

Závěrečná projektová konference (Multiplier Event 6)

V rámci uzavření projektu SrdceDen jsme na naší fakultě uspořádali závěrečnou konferenci, kde jsme představili hlavní projektové výstupy. Na konferenci vystoupili členové projektového týmu, odborníci v oblasti inkluze žáků se SVP (NPI) a zástupci partnerů. 

Metodika dobré praxe (Intellectual Output 4)

Představujeme vám hlavní projektový výstup v podobě metodiky dobré praxe. Tato metodika je souhrnem všech získaných poznatků napříč realizací projektových aktivit. Na tvorbě metodiky se podíleli členové odborného projektového týmu za přispění partnerů projektu.