Pomoc se začleněním ukrajinských dětí do škol

5.3.2022

Invaze na Ukrajinu donutila do České republiky uprchnout statisíce Ukrajinců, zejména matky a děti. Očekává se, že až desetitisíce těchto dětí zamíří v příštích měsících do českých základních škol. Další desetitisíce by měly nastoupit na začátku nového školního roku.

České základní školy nejsou na takový nápor připraveny. Na základě rozhovorů s řediteli olomouckých základních škol, které již ukrajinské děti přijaly, pozorujeme zvýšenou poptávku po podpoře při začleňování těchto dětí do vzdělávání. Jako jedna ze základních potřeb se jeví prohloubení vztahů, důvěry a spolupráce mezi českými a nově příchozími ukrajinskými dětmi.

Projekt SrdceDen byl od počátku koncipován jako podpůrný nástroj pro učitele základních škol, ze kterého mohou čerpat nové poznatky a praktické dovednosti pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně sociálně znevýhodněných žáků z cizojazyčného prostředí. Proto jsme se rozhodli zaměřit projekt především na tuto skupinu žáků, abychom pomohli učitelům řešit tuto bezprecedentní společenskou krizi.

Naším záměrem je proto přizpůsobit všechny projektové aktivity aktuálním potřebám učitelů a umožnit jim lépe zvládat situaci související s integrací ukrajinských dětí do jejich tříd.