Návštěva norského partnera - Sofienberg

28.9.2022


V termínu 19.9.2022 - 23.9.2022 se tři z členů našeho projektového týmu (Lukáš Hodis, Evžen Weigl a Lucie Nepožitková) zúčastnili týdenní návštěvy norského partnera projektu - základní školy Sofienberg.

Součástí návštěvy byla prohlídka školy a přilehlých školních zařízení, diskuze se zástupci školy (pedagogové, sociální pracovníci) a několik náslechů v hodinách zaměřených na jazykové vzdělávání (norština, angličtina).

Primárním cílem návštěvy byla vzájemná výměna znalostí, zkušeností a přístupů ke vzdělávání žáků odlišných kultur. Zcela zásadní roli ve vzdělávání žáků na škole Sofienberg hrají tzv. sociální týmy, které se vyskytují v prostorách škol a jsou spojkou mezi žáky a učiteli. Naším záměrem bylo proto navnímat co nejvíce podnětů, které jsou přenositelné také do školského prostředí v ČR a mohou pedagogům pomoci v jejich inkluzivních snahách. Získané poznatky jsme zpracovali do podoby krátké souhrnné zprávy, která bude jedním z podkladů výsledné metodiky dobré praxe.


Fotogalerie