Metodika dobré praxe

15.6.2023


Představujeme vám hlavní projektový výstup v podobě metodiky dobré praxe. Tato metodika je souhrnem všech získaných poznatků napříč realizací projektových aktivit - longitudinálního sledování škol, SrdceDnů, vzájemných návštěv a sdílení dobré praxe s norskými partnery, teoretických seminářů, teoreticko-praktických seminářů, praktických přípravných workshopů a diskuzních setkání s učiteli.

Metodika se věnuje analýze inkluzivních opatření ve sledovaných třídách, identifikaci bariér pro inkluzi žáků se SVP (primárně pocházejících z odlišného kulturního prostředí), doporučení pro práci ve třídě v kontextu integrace cizojazyčných skupin dětí (primárně ukrajinských žáků), doporučení pro využití konkrétních inkluzivních metod a příklady dobré praxe napříč zapojenými školami v Olomouckém kraji a také na partnerských institucích v Norsku.

Na tvorbě metodiky se podíleli členové odborného projektového týmu za přispění partnerů projektu.


Metodika ke stažení

Pro další zájemce z řad základních škol napříč ČR, které hledají inspiraci pro inkluzi žáků pocházejících z odlišného kulturního prostředí, je metodika volně dostupná k nahlédnutí a stažení pod odkazem níže.