Přípravné praktické workshopy pro třídy a učitele pod vedením Sdružení D

15.5.2023


Od listopadu 2022 až do května 2023 jsme prostřednictvím našeho partnera Sdružení D zrealizovali pro celkem 24 tříd z 12 zapojených škol přípravné praktické workshopy / interaktivní prožitkové programy s cílem prohloubení vztahů mezi žáky v kolektivu.

Při realizaci jsme se opřeli o dlouholeté zkušenosti partnera s prací s třídními kolektivy. Pod jeho taktovkou vznikl také zbrusu nový vzdělávací program "Spolu teď a tady" zaměřený primárně na začlenění ukrajinských dětí.

Z této realizace jsme získali pozitivní zpětnou vazbu nejen od našeho partnera, ale také od zapojených škol a učitelů, kteří přínos zhodnotili v rámci dotazníků po skončení programu.

Speciálně vyvinutý program "Spolu teď a tady" navíc zůstává nadále zařazen v nabídce Sdružení D, které bude pokračovat v jeho realizaci na dalších školách i po skončení tohoto projektu.


Metodika k workshopům

Více informací o programu najdete v metodice pod odkazem níže.

Fotogalerie