Longitudinální sledování škol a odborná podpora

1.5.2023


Dnešním dnem jsme dokončili jednu ze stěžejních aktivit projektu, kterou bylo longitudinální sledování zapojených škol po celou dobu projektu. Sledování se skládalo z několika kol polo-strukturovaných rozhovorů s řediteli škol a učiteli. Závěrem pak také proběhlo několik náslechů ve třídách, jejichž součástí byla i osobní konzultace s pedagogy.

Celkově se do výzkumu zapojilo 12 škol a 24 pedagogů. Cílem přitom bylo průběžně monitorovat situaci na českých školách s ohledem na příliv ukrajinských dětí, identifikovat problémy při jejich začleňování, pomáhat školám se zvládnutí situace (konzultačně, metodicky, podpůrnými aktivitami), ale také propojovat škole v rámci sdílení know-how a dobré praxe.

V rámci náslechů na školách a návazných konzultací jsme po celou dobu spolupracovali s Národním pedagogickým institutem (NPI), který se na problematiku začleňování cizojazyčných skupin dětí do českého školství dlouhodobě zaměřuje. Učitelé navíc mohli využít také dalších konzultačních služeb a obrátit se na zástupce institutu při řešení konkrétních situací v jejich třídách.

Za dobu realizace (04/2022 až 05/2023) nám sledování poskytlo řadu zajímavých poznatků a informací, které ovlivnily podobu projektových aktivit tak, aby vždy odpovídaly aktuálním potřebám škol. Tyto poznatky nyní zpracujeme do podoby metodiky dobré praxe (bude později zveřejněna na tomto webu). Spolu s tím poskytneme také souhrnné zprávy s doporučeními jednotlivým zapojeným školám (z důvodu GDPR nebudeme tyto zprávy zvěřejňovat na webu).


Materiály z longitudinálního sledování škol

Shrnutí výstupů longitudinálního sledování škol najdete pod odkazem níže.