Závěrečná projektová konference

1.6.2023


V rámci uzavření projektu SrdceDen jsme na naší fakultě uspořádali závěrečnou konferenci, kde jsme představili hlavní projektové výstupy. Hovořili jsme o průběhu jednotlivých aktivit projektu, dosažených cílech a milnících, zkušenostech zainteresovaných aktérů, shrnuli závěry longitudinálního monitoringu škol, ale především seznámil zájemce s metodikou dobré praxe.

Konference se zúčastnilo celkem 32 pedagogů a zástupců škol. Spolu s tím jsme událost vysílali i do online prostředí (Zoom).

Na konferenci vystoupili členové projektového týmu, odborníci v oblasti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Národní pedagogický institut) a zástupci norského partnera. Prostor dostali i učitelé škol, kteří se mohli podělit o své zkušenosti z účasti v projektu prostřednictvím následné diskuse. Mimo jiné byly součástí debaty také aktuální přístupy v oblasti inkluze žáků se SVP, doporučení pro školy při práci s touto skupinou dětí a trendy v zahraničí.


Fotogalerie